Algo Trading Era ยุคของหุ่นยนต์เทรดหุ้น

Date:    SAT  23 Nov 2019

Time:   15.30-16.30 น.

Name: คุณชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Live:     สยามพารากอน ชั้น 3

Broadcast:  เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4, เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น, ไอคอนสยาม ชั้น 4, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ชั้น 3, ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3, สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3 , เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4