Bangkok

เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 5

เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4

ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กทม. 10330

 

จ.-อา. เวลา 11.00-20.00 น.

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ชั้น 4

เลขที่ 1031 ถนนเพลินจิต

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กทม. 10330

 

จ.-อา. เวลา 11.00-19.00 น.

ไอคอนสยาม

ชั้น 4

เลขที่ 2999 ซ.เจริญนคร 5

ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กทม. 16000

 

จ.-อา. เวลา 11.00-19.00 น.

สยามพารากอน

ชั้น 3

เลขที่ 991/1 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กทม 10330

 

จ.-อา. เวลา 11.00-19.00 น.

The FIRST Lounge รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

ชั้น 1

เลขที่ 133 ซอยสุขุมวิท 49

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กทม. 10110

 

จ.-อา. เวลา 08.00 - 18.00 น.

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ชั้น 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารศศปาฐศาลา
เลขที่ 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กทม. 10330

 

จ. - ส. เวลา 11.00 - 19.00 น.

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ชั้น G

เลขที่ 128 หมู่ 6  ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

กทม. 10150

 

จ.-อา. เวลา 10.30-19.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ชั้น 3

เลขที 79-79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กทม. 10120

 

จ.-ศ. เวลา 11.00-19.30 น.
ส.-อา. เวลา 10.30-19.30 น.

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

ชั้น 3

เลขที 55 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กทม. 10250

 

จ.-อา. เวลา 10.30-19.30 น.

กระทรวงสาธารณสุข

ชั้น 1

อาคาร 3 กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

จ. - ศ. 08:30 - 15:30 น.

Upcountry

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ชั้น 3

เลขที่ 990,998

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

จ.-อา. เวลา10.30-19.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ชั้น 2

เลขที่ 99 ถนนศรีจันทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น 40000

 

จ.-อา. เวลา10.30-19.30น.

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

 

จ.-อา. เวลา 11.00-19.00น.

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ชั้น 4

เลขที่ 333/99 หมู่ 9

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20150

 

จ. - อา. เวลา 11.00 - 19.00 น.