GOAL INVEST การจัดพอร์ตลงทุนแบบอัตโนมัติ

Date:    WED  4 Dec 2019

Time:   15.30-16.30 น.

Name: คุณพยนต์ พงศาวรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

Live:    ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3

Broadcast:  -