กรุงเทพธุรกิจ - จับทิศการลงทุนและเศรษฐกิจทั่วโลก

Credit: กรุงเทพธุรกิจ | 16 ต.ค. 61

สัมภาษณ์พิเศษคุณรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Investment Advisory, CIO Office ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)