รับทราบมุมมองและทิศทางตลาดหุ้นไทย และปัจจัยสนับสนุน/ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย รวมถึงวิเคราะห์การลงทุนตลาดหุ้นไทยหลังเลือกตั้ง

โดย คุณสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน จับจังหวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย


รับทราบมุมมองและทิศทางตลาดหุ้นไทย และปัจจัยสนับสนุน/ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย รวมถึงวิเคราะห์การลงทุนตลาดหุ้นไทยหลังเลือกตั้ง
โดย คุณสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
Gallery