ทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน พร้อมความเสี่ยงสำคัญและกลยุทธ์การลงทุนในยุคตลาดผันผวน อีกทั้งแนะนำกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท

โดย ศุภจักร เอิบประสาทสุข ผู้อำนวยการ Head of Fund of Fund Department ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

และ พฤทธิ์ มงคลโกศล รักษาการผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน จัดทัพรับความผันผวน


ทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน พร้อมความเสี่ยงสำคัญและกลยุทธ์การลงทุนในยุคตลาดผันผวน อีกทั้งแนะนำกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท

โดย ศุภจักร เอิบประสาทสุข ผู้อำนวยการ Head of Fund of Fund Department ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

และ พฤทธิ์ มงคลโกศล รักษาการผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
Gallery