การลงทุนโค้งสุดท้าย 2019

Date:    FRI  29 Nov 2019

Time:   14.00-15.30 น.

Name: คุณธนกฤต ศรันกิตติภัทร, CFP® ผู้อำนวยการที่ปรึกษาการลงทุนCIO Office, SCB Private Banking

Live:    เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4

Broadcast:  เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5, สยามพารากอน ชั้น 3, ไอคอนสยาม ชั้น 4, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ชั้น 3, ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3, สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3 , เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4