คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน การลงทุนใน Smart Beta และ Market Timing

Date:    THU  29 Aug 2019

Time:   14.00-15.30 น.

Name: 

1. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการลงทุน Machine Learningบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2. คุณไพริชน์ นิตยานุภาพ รองผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์ Big Data และข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

3. คุณสถิตพงษ์ จันทรจิรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย Machine Learningกลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

Live:     เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5

Broadcast:  สยามพารากอน ชั้น 3, ไอคอนสยาม ชั้น 4, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ชั้น 3, ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3, สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3 , เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4


News Update