Outlook 2020

Date:    WED  18 Dec 2019

Time:   14.00-15.30 น.

Name: คุณศรชัย สุเนต์ตา, CFA ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Live:    เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5

Broadcast:  เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4, สยามพารากอน ชั้น 3, ไอคอนสยาม ชั้น 4, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ชั้น 3, ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3, สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3 , เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4News Update