SCB Wealth Podcast You're Wealth Come ep.23


เตรียมความพร้อมก่อนความสูญเสียเข้าใกล้อย่างไม่ทันตั้งตัวในยุคโควิดระบาด มาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของ Living will หรือพินัยกรรมชีวิต กับ พินัยกรรม เขียนอย่างไร เขียนตอนไหน จึงจะมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย เขียนสั่งเสียทางไลน์มีผลตามกฏหมายหรือไม่ ฟังคำตอบได้ที่นี่