SCB Wealth Podcast "Wealth Matters" ep.21

เมื่อสถานการณ์ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วเริ่มฟื้นตัวท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรป ถึงจังหวะลงทุนแล้วหรือยัง? ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกภาพรวมสภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ-การเงิน ปัจจัยเงินเฟ้อ ชี้ชัดความน่าสนใจการลงทุนระหว่างตลาดยุโรป และตลาดสหรัฐ รวมถึงธีมการลงทุนที่กำลังมาแรงในขณะนี้