SCB Wealth Podcast "You're Wealth Come" ep.19

ตอบทุกคำถามน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19 การซื้อประกันโควิดมีทั้งหมดกี่แบบ? ถ้ามีประกันสุขภาพอยู่แล้วจะครอบคลุมโรคโควิดหรือไม่? ประกันโควิดสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มั้ย? พร้อมข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันโควิด ซื้ออย่างไรให้คุ้ม และคุ้มครองได้จริง กับ Tax & Law Made Simple Podcast ซีรี่ย์ใหม่จาก SCB Wealth Podcast