ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีเมื่อรัฐเรียกเก็บภาษีที่ดิน 100% พร้อมรับฟังกลยุทธ์ในการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างคุ้มค่า และทำความรู้จัก " Property Backed Loan " เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเศรษฐีที่ดิน
ปิดท้ายด้วยแนวทางการวางแผนจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญจาก SCB ทั้ง 3 ท่าน

" />

ชมย้อนหลัง Exclusive Seminar เจาะกลยุทธ์รับมือภาษีที่ดิน 2565 "เศรษฐีที่ดินไม่ควรพลาด"

​​​​​​​

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีเมื่อรัฐเรียกเก็บภาษีที่ดิน 100% พร้อมรับฟังกลยุทธ์ในการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างคุ้มค่า และทำความรู้จัก " Property Backed Loan " เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเศรษฐีที่ดินปิดท้ายด้วยแนวทางการวางแผนจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญจาก SCB ทั้ง 3 ท่าน