กรุงเทพธุรกิจ - บริหารทรัพย์สินครอบครัว ส่งต่อมรดกอย่างยั่งยืน

Credit: กรุงเทพธุรกิจ | 9 พ.ย. 61

บริหารทรัพย์สินครอบครัว ส่งต่อมรดกอย่างยั่งยืน พูดคุยกับ ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning & Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์