กรุงเทพธุรกิจ - เทคนิคจัดพอร์ตกองทุนระดับเซียน

Credit: กรุงเทพธุรกิจ | 2 พ.ย. 61

สัมภาษณ์พิเศษ ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด