รับทราบแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยที่น่าจับตามองที่มีผลต่อการลงทุนในครึ่งปีหลัง รวมถึงการจัดสรรสินทรัพย์ พร้อมแนะนำกองทุน

โดย ศุภกร ตุลยธัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน รู้ทันสถานการณ์การลงทุนต่างประเทศ


รับทราบแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยที่น่าจับตามองที่มีผลต่อการลงทุนในครึ่งปีหลัง รวมถึงการจัดสรรสินทรัพย์ พร้อมแนะนำกองทุน

โดย ศุภกร ตุลยธัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
Gallery