การลงทุนโค้งสุดท้าย 2019เจาะลึกประเด็นสำคัญในปี 2019 และกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเตรียมตัวสำหรับปี 2020

โดย ธนกฤต ศรันกิตติภัทร, CFP® ผู้อำนวยการที่ปรึกษาการลงทุน CIO Office, SCB Private Banking


Gallery