ปรับพอร์ตลงทุน รับมือสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและตลาดการลงทุนที่ผันผวน

โดย ธนิต เผ่าจินดา ผู้อำนวยการที่ปรึกษาการลงทุน CIO Office, SCB Private Banking

" />

มุมมองการลงทุนไตรมาส 3


ปรับพอร์ตลงทุน รับมือสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและตลาดการลงทุนที่ผันผวน

โดย ธนิต เผ่าจินดา ผู้อำนวยการที่ปรึกษาการลงทุน CIO Office, SCB Private Banking
Gallery