ทราบถึงมุมมองและสภาวะตลาดหุ้น พร้อมแนวโน้มในอนาคต รวมถึงปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยงที่ควรจับตามอง และความน่าสนใจในหุ้น พร้อมทั้งกองทุนแนะนำ

โดย สุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน ตอน จับตาตลาดหุ้นครึ่งหลังปี 2019


ทราบถึงมุมมองและสภาวะตลาดหุ้น พร้อมแนวโน้มในอนาคต รวมถึงปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยงที่ควรจับตามอง และความน่าสนใจในหุ้น พร้อมทั้งกองทุนแนะนำ

โดย สุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
Gallery