" />

นาฬิกากับความคุ้มค่าในการลงทุน


มาเปลี่ยนมุมคิด จากแค่ซื้อนาฬิกาเพราะถูกใจให้กลายเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่เพิ่มค่าเพิ่มราคาได้ในอนาคต

โดย ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาแถวหน้าของไทย และผู้ก่อตั้ง www.iamwatch.netGallery