" />

แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นเจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรมลงทุนที่น่าสนใจ

โดย คุณ สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดGallery