" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน ภาพรวมตลาดหุ้นปี 2020


ทราบถึงมุมมองและสภาวะตลาดหุ้นพร้อมแนวโน้มการลงทุน รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงที่ควรจับตามอง

โดย คุณ สุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดGallery