รู้ทันสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โอกาสและความท้าทายของตลาดการเงิน สภาวะตลาดหุ้นไทย พร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย พรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน จัดพอร์ตการลงทุนรับความผันผวนและโอกาสครึ่งหลังปี 62


รู้ทันสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โอกาสและความท้าทายของตลาดการเงิน สภาวะตลาดหุ้นไทย พร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย พรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
Gallery