คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน แนวโน้มเศรษฐกิจและราคาพลังงาน และกลยุทธ์การลงทุน ปี 2020รับทราบแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทย รวมถึงกลยุทธ์ และธีมการลงทุนที่น่าสนใจในปี 2020 ตลอดจนแนวโน้มราคาพลังงานโลก ปี 2020 โดยกูรูจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย พรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

      กิตพน กิตติอำพน หัวหน้าทีมการค้าอนุพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


Gallery