คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน มุมมองการลงทุนและสินทรัพย์ที่น่าสนใจปี 2563


ภาพรวมและมุมมองการลงทุนในปี 2563 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงที่น่าจับตามอง รวมถึงสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการลงทุนปี 2563

โดย ศุภจักร เอิบประสาทสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดGallery