" />

คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการลงทุน


ประเด็นเศรษฐกิจร้อนแรงที่น่าจับตา ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ และแนวโน้มราคาน้ำมัน ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร

โดย วิไล ชยางคเสน ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดGallery