โอกาสและความเสี่ยงการลงทุนในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้น
โดย ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส Economic Intelligence Center (SCB EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

" />

สำรวจความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและไทยปี 2019


โอกาสและความเสี่ยงการลงทุนในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้น
โดย ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส Economic Intelligence Center (SCB EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Gallery