ส่องเศรษฐกิจและภาวะการเงินไทยปี 2562


ทิศทางการเงินไทยจะเป็นอย่างไร ความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตา

โดย วชิรวัฒน์ บานชื่น  นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส,Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     Gallery